Vi samler inn takkoffer, også nå!


Vi samler inn penger hver uke til det som skulle vært offerformål i søndagens gudstjeneste

 

Menighetsrådet og organisasjonene/institusjonene vi støtter, trenger gaveinntekter også i denne tida. Hinna menighet samler hver helg inn takkoffer i gudstjenestene, og vi vil utfordre til å dele av det vi har, også når vi ikke kan samles til gudstjeneste.

Du kan gi på Vipps nr 121 490 og velge "Takkoffer i gudstjenesten". Du kan også gi via menighetens bankkonto 3230.05.03097 og merke gaven med "Takkoffer søndag ....." 

Hinna menighetsråd har vedtatt offerformål for 2020, og vedtatt at takkofferet i 50 % av søndagene skal gå til arbeidet i Hinna menighet og 50 % til eksterne formål (organisasjoner og institusjoner som vi støtter).

For de kommende søndagene er det lagt følgende plan:

24.05 Takkoffer til Normisjon

31.05 Menighetsarbeidet

07.06 Menighetens misjonsprosjekter

Takk for gaven!

 

Tilbake