Resultat fra fasteaksjonen


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er over. Her kan du se resultatet.

 

Hinna Menighet har i 2020 samlet inn 85.655 kroner til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Det betyr at hver innbygger i menigheten har bidratt med kr 5 i gjennomsnitt. Dette betyr at Hinna menighet har gitt rent vann til 428 personer.

Sammenliknet med andre menigheter i kommunen er Hinna Menighet på plass nr 1. Blant menighetene i fylket nr 2 og blant alle Norges menigheter nr 17.

Tusen takk til alle som har bidratt!

Det er fremdeles mulighet for å gi! Bruk gjerne VIPPS 2426 eller menighetens gavekonto
1594 228 7493. Merk gaven med «Fasteaksjonen».

Tilbake