Dåp i koronatider


Vi feirer dåp også nå i disse koronatider. Nå åpnes Hinna kirke gradvis og kontrollert for et mer normalt gudstjenesteliv. Her kan du finne informasjon om gudstjenestene framover og om påmelding til dåp.

 

Mer informasjon om dåp finner dere her.

Ledige tidspunkt og påmelding finner du her

Gratulerer og til lykke med det lille nyfødte barnet! Vi gleder oss sammen med dere og ønsker å møte dere og det nyfødte menneskebarnet så godt som det går an!

Dikteren André Bjerkes ord kan gi oss noe å tenke på:

Det største mysterium er ikke mer
enn det: at en ørliten kropp
er våknet til jorden. Den nyfødte ser.
To luker i himlen går opp.

Selv fem-trinns-raketter og kjernefysikk
blir puslingers puslespill
når det nyfødte barn med et eneste blikk
beviser at Gud er til.

Dåp i koronatider

Vi tar nå i mot påmelding til dåp til gudstjenestene utover våren og sommeren. Vi har godt og gjennomtenkt opplegg for smittevern på gudstjenestene og følger en nasjonal bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke. Inntil videre kan det være maksimum 50 deltakere på gudstjenestene. Vi planlegger derfor to gudstjenester hver søndag, kl 10 og 12. Det kan også bli aktuelt å ha dåpsgudstjenester i tillegg til de gudstjenestene som er planlagt.

Vi håper at vi etter noen uker kan ta imot flere enn 50 deltakere på gudstjenestene. Fra søndag 21. juni står det derfor kl 11 som tidspunkt på gudstjenestekalenderen vår, men dette kan det selvsagt bli nødvendig å justere på.

Dersom familie eller venner ikke kan, eller ikke våger, å være til stede av smittehensyn, kan vi trolig tilby å strømme gudstjenesten, slik at flere kan følge med hjemmefra.

Framgangsmåte

Fyll ut påmelding og hvilken dato dere ønsker (se over)

Presten som skal lede dåpsgudstjenesten tar så kontakt med dere for en samtale i forkant av gudstjenesten og for å bekrefte avtale og klokkeslett.

Dersom det er flere barn som skal døpes, må vi avklare antall gjester og evt. sette flere tidspunkt for seremoniene.

Fadder- og foreldre-erklæringer
Du/dere vil i posten få tilsendt en brosjyre der vi orienterer om hvordan Hinna menighet vil følge den døpte, familie og faddere i årene som kommer. Vi ber om at alle faddere og foreldre skal ha lest gjennom brosjyrene før dåpen og returnere utfylt skjema på dåpsgudstjenesten.

Bilde
På dåpsdagen får hver av fadderne et fint kort/bilde til minne om dåpsbarnet sitt. Dåpsbarnet får også et slikt bilde til å ha over senga.

Babysang
I Hinna blir alle dåpsbarn invitert med på Babysangkurs. Dette starter opp så snart vi får lov i forhold til dagens restriksjoner.

Tilbake