Konfirmantpåmelding
Hinna menighet 2025


Konfirmanten
Felter merket med * må alltid fylles ut, de andre er valgfrie. Vi trenger kontaktinfo til både konfirmanten og foresatte. Spond brukes som informasjonskanal videre i konfirmantåret, og kontaktinfo du skriver inn overføres derfor dit. Kontakt menighetspedagog Geir på epost hvis du ikke ønsker dette.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Hvis du ikke vet dåpdato og sted, kan det ettersendes senere. Øvrige ting dere tenker vi bør vite kan skrives i feltet under. F.eks. navn på annen skoletilhørighet enn Kristianslyst og Hinna, eller at du ønsker å bli kontaktet ang spesiell tilrettelegging. Ikke skriv sensitiv informasjon her. Det er pr nå fullt på konfirmasjonsdato 10.mai. Velg derfor en alternativ dato eller ingen av datoen mulig, og skriv evt. i feltet under om du ønsker å stå på en venteliste på 10.mai.
Skole


Konfirmasjon 2025 - velg en konfirmasjonsdag
Lørdag 3. mai 2025 (6 ledige plasser)
Søndag 4. mai 2025 (17 ledige plasser)
Søndag 11.mai 2025 kl.1100 (17 ledige plasser)
Ingen av datoene er mulige, ta kontakt for dialog om alternativ løsning (ledige plasser)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? (Til gratulasjonsliste i avisen og nettsiden)

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: