Påmelding tweensklubb 5.-7.klasse våren 2024


Den påmeldte
Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Øvrig praktisk informasjon, betalings-info og beskjeder vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer, send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Mona Lode eller ring. Påmeldingsfrist er tirsdag 9.jan-24
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 5 spørsmål:
1. GRUPPE-ØNSKE: Skriv 1. og 2.ønske: Kreativ/Redesign, Game on, Lego
2. VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å sikre sosial trivsel på klubben).
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd e.a.? Dette kan også formidles muntlig via telefon
4. BILDER: Kan situasjonsbilder av deltakeren tatt på tweensklubben brukes i PR-materiell i menighetsblad, hinnakirke.no og hinnavis.no?Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: