Påmelding tweensklubb 5.-7.klasse våren 2023


Den påmeldte
Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer, send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring. Påmeldingsfrist er tirsdag 3.jan-23
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 5 spørsmål:
1. GRUPPE-ØNSKE: Skriv 1. og 2.ønske: Hobby/sløyd, fysisk aktivitet, filmproduksjon eller sang/musikk
2. VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å sikre sosial trivsel på klubben).
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd e.a.? Dette kan også formidles muntlig via telefon
4. BILDER: Kan situasjonsbilder av deltakeren tatt på tweensklubben brukes i PR-materiell i menighetsblad, hinnakirke.no og hinnavis.no?
5. FILM: Kan deltakeren bidra i filmklipp som filmgruppa publiserer via menighetens YouTube-kanal? Materialet sees igjennom av ansatte før publisering, og vi følger råd fra datatilsynetForesatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: