Påmelding Juleverksted lørdag 9.des 2023 kl.11-14


Fyll ut feltene med informasjon om de(n) påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Hvis problem, kontakt prest Torbjørn Nedrebø. Påmeldingsfrist er mandag 4.12.2023
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 4 spørsmål:
1. NAVN PÅ PÅMELDTE: Skriv alle navn hvis påmeldingen gjelder flere, og skriv alder på barna
2. BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under juleverkstedet brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om juleverkstedet?
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?
4. VOKSENHJELP: De fleste barn vil ha behov for at en voksen følger og hjelper dem på juleverkstedet. Vi kommer også til å trenge litt hjelp med rigging i forkant eller rydding i etterkant. Kan en voksen hjelpe til i forkant (09-11) eller etterkant (14-16)?