Påmelding V9 Kunst i kirken 12. og 14.nov 2021


Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer, send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring (se detaljer på V9-siden). Påmeldingsfrist er torsdag 4.nov-21
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 7 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Hvis en ønsker at begge foresatte skal ha info, suppler med navn og nummer her.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V9 brukes i PR-materiell om V9 i menighetsblad, hinnakirke.no og hinnavis.no?
3. FILM: Kan filmklipp fra V9-dagen vises på gudstjenesten 14.nov?
4. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd e.a.?
5. VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å lage grupper som deltakerne kan trives i).
6. GRUPPE-ØNSKE: Skriv i prioritert rekkefølge hvilken av følgende aktiviteter deltakeren ønsker kl.12-14: Trearbeid, maling, foto, multimedia
7. VOKSENHJELP: Hvis behov, kan en voksen (forelder, fadder, besteforelder e.a) bidra noen timer? Eks. ved rigging og rydding.