V14 Konfirmant?


8.klassinger inviteres i januar til presentasjon av konf.opplegg til høsten og i juni til innskriving og videre informasjon om konfirmantåret.

Påmeldingsskjema til V14 26.januar 2023 - trykk her

Invitasjon til V14 26.januar 2023 sendt i posten i uke 1 eller 2 - trykk her

Hva: Under 1. samvær i januar blir det Informasjon om konfirmasjonstiden, latter og lek, et varmt og godt måltid (taco), myldring sammen med nye og ukjente, et møte med Kafé KU, kiosksalg (ta evt. med penger) og spill, ord til ettertanke og utfordring og møte med tidligere konfirmanter.

Under 2. samvær i juni blir de innskriving og videre informasjon om konfirmantåret. Ledere for konfirmantarbeidet møter den enkelte konfirmant m/foresatt ved stasjoner i siderommet hvor innskriving gjøres og evt. behov for tilrettelegging kan avklares. Enkelt måltid/snacks.

Når: En kveld i januar og en i juni. I 2023: Torsdag 26.januar kl. 18.00-21.00. Dato om innskriving i juni kommer senere.

Hvor: Hinna kirke

Påmelding:
1. samvær krever påmelding via nettskjema.  Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson. Påmeldingsfrist er søndag 22.jan 2023.
2.samvær krever ikke påmelding i forkant, man kan møte opp i kirka for innskriving.

Kontakt:

Kateket
Kirsti Melangen
416 31 168
Send e-post

Tilbake