V14 Konfirmant?


8.klassinger inviteres i januar til presentasjon av konf.opplegg til høsten og i juni til innskriving og videre informasjon om konfirmantåret.

Påmeldingsfrist til V14 Konfirmant var tirsdag 23.jan. Pga. matberegning m.m. er det ikke mulig å melde seg på i dag uten å ha avklart det med menighetspedagog Geir Eikrem. Merk at dette IKKE er det samme som påmelding til konfirmasjon 2024-2025.

Digital påmelding til konfirmasjon 2024-2025 åpner via V15 konfirmasjon-siden mandag 13.mai 2024 kl.0900. I tillegg må alle møte fysisk i Hinna kirke 30.mai 2024 kl.1800 eller kl.1930 for innskriving.

Om "V14 Konfirmant?":

Invitasjon til "V14 konfirmant?" 25.jan-2024 - trykk her.  Invitasjonen kommer i posten i uke 1 eller 2 (til medlemmer av Den norske kirke og ungdom påmeldt trosopplæringsabonnement via kirken.no).  Arrangementet er åpent for alle uavhengig av medlemskap, som fyller 14 år dette kalender-året, bor i Hinna sokn (ca Vaulen og Jåtten skolekrets) og som melder seg på.

 

Hva: Under 1. samvær i januar blir bli-kjent-leker, info om konfirmasjonstiden, prøv en «mini-konfirmant-time», møte med tidligere konfirmanter, taco, bli kjent med Kafé KU-samling, kiosksalg og spill, noe å tenke på + en utfordring. Her kan du bli med uavhengig av om du har bestemt deg for å være konfirmant eller ikke.

Under 2. samvær i juni blir det formell innskriving og videre informasjon om konfirmantåret. Ledere for konfirmantarbeidet møter den enkelte konfirmant m/foresatt ved stasjoner i siderommet hvor innskriving gjøres og evt. behov for tilrettelegging kan avklares.

Når: En kveld i januar og en i juni. I 2024: Torsdag 25.januar kl. 18.00-21.00. Dato om innskriving i juni kommer senere.

Hvor: Hinna kirke

Påmelding:
1. samvær krever påmelding via nettskjema.  Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson. Påmeldingsfrist er søndag 21.jan 2024.
2.samvær krever ikke påmelding i forkant, man kan møte opp i kirka for innskriving.

Kontakt:

Menighetspedagog i kateketstilling
Geir Eikrem
400 73 411
Send e-post

Tilbake