V14 Konfirmant?


8.klassinger inviteres i januar til presentasjon av konf.opplegg til høsten og i juni til innskriving og videre informasjon om konfirmantåret.

Pga. koronapandemien blir det ikke V14 i januar 2021. Informasjon om innskriving til neste års konfirmanter kommer i løpet av våren 2021.

V14 er vanligvis slik:

Hva: Under 1. samvær i januar blir det presentasjon av konf.opplegg, et enkelt måltid/snacks, og stasjoner rundt i kirkebygget der de får innblikk i tema og utfordringer konfirmantene vil møte.
Under 2. samvær i juni blir de innskriving og videre informasjon om konfirmantåret. Ledere for konfirmantarbeidet møter den enkelte konfirmant m/foresatt ved stasjoner i siderommet hvor innskriving gjøres og evt. behov for tilrettelegging kan avklares. Enkelt måltid/snacks.

Når: En kveld i januar og en i juni. I 2020: Torsdag 23.januar kl. 18.00-21.00 og innskriving tirsdag 19.mai kl. 18.00 eller kl.19.30.

Hvor: Hinna kirke

Påmelding:
1. samvær krever påmelding via nettskjema.  Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson. Påmeldingsfrist er søndag 19.jan 2020.
2.samvær krever ikke påmelding i forkant, man kan møte opp i kirka for innskriving.

Kontakt:

Kateket
Kirsti Melangen
416 31 168
Send e-post

Tilbake

Del